• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Giờ đây mọi người có thể đăng ký tài khoản miễn phí qua đêm

  Bạn yêu cầu, chúng tôi nghe bạn! Giờ đây tất cả nhà giao dịch ở Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ cũng đều có thể đăng ký tài khoản miễn phí qua đêm với chúng tôi
  Giờ đây, lần đầu tiên, chúng tôi cung cấp Tài khoản Miễn phí qua đêm (SFA) cho tất cả khách hàng ở Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ! Với SFA, bạn sẽ KHÔNG phải tốn phí qua đêm*. Điều này có nghĩa là bạn sẽ trả ít hơn và có khả năng nhận được nhiều hơn từ các giao dịch của mình.
  Forex
  Cổ phiếu
  Hàng hóa
  Forex
  Cổ phiếu
  Hàng hóa
  Forex
  Cổ phiếu
  Hàng hóa
  Crypto
  Forex
  Cổ phiếu
  Hàng hóa
  Chỉ số
  Crypto
  Điều khoản & Điều kiện cho Tài khoản Miễn phí qua đêm (SFA):
  • Khách hàng sẽ được yêu cầu trả phí duy trì lệnh giao dịch, chỉ được tính đối với các lệnh giao dịch được mở trong hơn 3 ngày theo lịch, dựa trên khối lượng giao dịch ròng đã mở. Không tính phí đối với các vị thế đối xung trên cùng một sản phẩm.
  • Phí duy trì Lệnh giao dịch trong bảng dưới đây được áp dụng cho 1 lot tiêu chuẩn. Số tiền hoa hồng, được trừ vào hoạt động số dư trước khi kết thúc mỗi ngày giao dịch, được tính như sau: Phí duy trì lệnh = Phí cho 1 Lot tiêu chuẩn X Số lot ròng đã mở
  • Khách hàng có thể mở SFA bằng tài khoản Cent, Cent NDD, Classic hoặc ProSTP. SFA cũng áp dụng với tài khoản Share4you.
  • Để mở một SFA, các nhà giao dịch sẽ được yêu cầu chọn tùy chọn “” Swap-Free “” khi mở một tài khoản giao dịch mới trong Phòng giao dịch.
  • Khách hàng sẽ không được phép chuyển đổi tài khoản giao dịch hiện có thành SFA hoặc ngược lại.
  • Trade4you có quyền từ chối bất kỳ khách hàng nào quyền mở SFA bất kỳ lúc nào hoặc thay đổi loại tài khoản sang tài khoản có phí qua đêm thông thường mà không cần bất kỳ lý do gì và / hoặc thông báo trước. Nếu các điều kiện SFA không còn được áp dụng, khách hàng sẽ bị tính phí qua đêm theo các Điều khoản & Điều kiện được quy định trong trang web của chúng tôi.