• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Window chi tiết Market Watch

  Bản ghi Video

  “Market Watch” là một bộ phận trên MetaTrader 4, có chức năng hiển thị giá mua và giá bán cũng như cho phép bạn xem các công cụ giao dịch, đặt lệnh, mở biểu đồ, v.v. Tất cả các công cụ giao dịch mà Thiết bị Giao dịch nhận được giá niêm yết từ máy chủ sẽ được liệt kê trong cửa sổ "Market Watch".

  Cửa sổ thông số công cụ giao dịch có chứa thông tin về một công cụ giao dịch. Để xem các thuộc tính của công cụ giao dịch, nhấn vào "Specification" trong menu ngữ cảnh trong cửa sổ "Market Watch". Cửa sổ sẽ hiển thị các thông số sau:

  Chênh lệch giá – được hiển thị bằng điểm số. Nếu mức chênh lệch giá là không cố định, thông số sẽ thay đổi tương ứng.

  Chữ số – là con số thuộc phần chữ số thập phân trong giá của biểu tượng.

  Mức giá dừng – được hiển thị bằng điểm số. Trên các kênh đặt giá, một nhà giao dịch sẽ không thể đặt lệnh Dừng lỗ, Chốt lời hay các lệnh giao dịch đang chờ xử lý. Khi bạn vẫn đặt lệnh giao dịch trên kênh đặt giá, thông báo "Invalid Stops" sẽ xuất hiện.

  Quy mô giao dịch – là số lượng đơn vị hàng hóa, tiền tệ hoặc tài sản tài chính trong một lô giao dịch.

  Tiền tệ ký quỹ – là loại tiền tệ mà các yêu cầu ký quỹ sẽ được tính.

  Phương thức tính toán lợi nhuận – dành cho Ngoại hối hoặc CFD.

  Phương thức tính toán số tiền ký quỹ – dành cho Ngoại hối hoặc Đòn bẩy CFD.

  Ký quỹ bảo đảm – tùy chọn này sẽ hiển thị số tiền ký quỹ có thu phí trong các lệnh giao dịch có bảo đảm cho 1 lô giao dịch.

  Tỷ lệ phần trăm ký quỹ – tùy chọn này sẽ xác định tỷ lệ giá trị ký quỹ có thu phí được tính theo loại biểu tượng.

  Giao dịch – Tại đây, bạn có thể đặt 3 tùy chọn. Đầu tiên là cho phép giao dịch với công cụ này, khi được thiết đặt là: "Full access”, tùy chọn này sẽ cho phép một nhà giao dịch đóng và mở các vị thế. Trong khi đó, "Close only" chỉ cho phép đóng vị thế và tùy chọn "Disabled" sẽ cấm bạn thực hiện giao dịch.

  Thực thi – đây là loại hình thực thi của biểu tượng.

  Chế độ GTC – đây là chế độ hết hạn của lệnh giao dịch mà bạn có thể thiết đặt với 3 tùy chọn:
  • tùy chọn thứ nhất là, các Lệnh giao dịch chờ xử lý vẫn còn hiệu lực cho đến khi được hủy - có nghĩa là các lệnh giao dịch đang chờ xử lý vẫn được giữ nguyên khi ngày giao dịch được thay đổi;
  • thứ hai là, vẫn có hiệu lực đến ngày hôm nay bao gồm SL/TP - được áp dụng đối với những lệnh giao dịch chỉ có hiệu lực trong một ngày giao dịch. Đến cuối ngày, tất cả các mức giá Dừng lỗ, Chốt lời và các lệnh giao dịch chờ xử lý đều sẽ bị xóa.
  • tùy chọn thứ ba là, vẫn có hiệu lực đến ngày hôm nay, ngoại trừ SL/TP - đó là khi ngày giao dịch được thay đổi, mức giá Dừng lỗ và Chốt lời vãn được giữ nguyên, nhưng các lệnh giao dịch chờ xử lý sẽ bị xóa.
  Khối lượng tối thiểu – đây là khối lượng giao dịch tối thiểu đối với một biểu tượng.

  Khối lượng tối đa – đây là khối lượng giao dịch tối đa đối với một biểu tượng.

  Bước thay đổi khối lượng – là bước thay đổi khối lượng.

  Kiểu hoán đổi – Có 4 kiểu hình thức tính toán giá trị hoán đổi:
  • Bằng điểm số - số lượng điểm số cụ thể trong giá trị của công cụ giao dịch.
  • Bằng tiền cơ sở - số tiền cụ thể bằng tiền cơ sở của biểu tượng.
  • Về thuật ngữ tỷ lệ phần trăm - tính theo tỷ lệ phần trăm mỗi năm. Tỷ lệ phần trăm được tính bằng cách lấy giá vị thế (trên 1 lô giao dịch) chia cho 360, vì giao dịch hoán đổi được tính toán hàng ngày;
  • Bằng tiền ký quỹ - số tiền cụ thể bằng tiền ký quỹ của biểu tượng.
  Hoán đổi mua – đây là giao dịch hoán đổi cho các vị thế Mua.

  Hoán đổi bán – đây là giao dịch hoán đổi cho các vị thế Bán.

  Hoán đổi 3 ngày – đây là ngày tính phí hoán đổi gấp ba lần;

  Phần bên dưới sẽ hiển thị thông tin về các phiên yết giá và giao dịch của biểu tượng. Tại đây, các phiên được chỉ định cho mỗi ngày trong tuần.