• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Sử dụng Ứng dụng MT4 dành cho iPad (Phần 2)

  Bản ghi Video

  Sử dụng Ứng dụng MT4 dành cho iPad (Phần 2)

  Nếu chúng ta quay lại màn hình chính và nhấn vào cửa sổ niêm yết giá, hộp thoại bật lên sẽ xuất hiện, lúc đó hãy chọn nút “Trade”, chúng ta sẽ được chuyển hướng đến màn hình giao dịch với tên cặp tiền tệ ở phía trên cùng. Bên dưới cặp tiền tệ có trường kiểu thực thi và trường quy mô khối lượng. Để gán giao dịch, vui lòng chọn kiểu lệnh mà bạn sẽ tiến hành giao dịch.

  1. Thực thi Ngay lập tức: Lệnh mua hoặc lệnh bán được thực thi theo giá thị trường.
  2. Hạn mức mua: Lệnh đang chờ xử lý để thực thi một vị thế mua với giá vào lệnh dưới mức giá thị trường hiện tại.
  3. Dừng mua: Lệnh đang chờ xử lý để thực thi một vị thế mua với giá vào lệnh trên mức giá thị trường hiện tại.
  4. Dừng bán: Lệnh đang chờ xử lý để thực thi một vị thế bán với giá vào lệnh dưới mức giá thị trường hiện tại.
  5. Hạn mức bán: Lệnh đang chờ xử lý để thực thi một vị thế bán với giá vào lệnh trên mức giá thị trường hiện tại.
  Khi bạn đã chọn kiểu lệnh giao dịch, vui lòng chọn khối lượng của lệnh giao dịch bạn muốn đặt tại vùng bên dưới. Bàn phím sẽ được bật lên thủ công khi bạn nhập vào trường khối lượng. Trước khi gán giao dịch, vui lòng chú ý vào các trường bên dưới trường Quy mô Khối lượng. Từ trên xuống, bạn sẽ thấy “Price”, “Stop Loss”, “Take Profit” và “Expiration” trong trường hợp có lệnh giao dịch đang chờ xử lý. Trong trường hợp thực thi ngay lập tức, bạn sẽ thấy “Stop Loss”, “Take Profit ” và “Deviation”. Phần “Price” là mức giá mà bạn muốn lệnh giao dịch đang chờ xử lý của mình thực thi. Đây là giá vào lệnh của bạn. Xin nhớ rằng việc mức giá vào lệnh của bạn ở trên hay dưới mức giá giao ngay sẽ tùy thuộc vào lệnh giao dịch đang chờ xử lý cụ thể mà bạn đã chọn. Khi bạn nhấn vào phần “Price”, một bàn phím sẽ bật lên để bạn nhập thủ công mức giá mà bạn muốn lệnh giao dịch của mình thực thi.

  Ý tưởng tương tự này cũng được áp dụng cho các phần “Stop Loss” và “Take Profit” của quý vị. Chỉ cần nhấn vào vùng đó và một bàn phím sẽ xuất hiện. Để tăng hoặc giảm mức giá của bạn thêm một pip, hãy nhấn nút “+” hoặc “-”.

  Bạn cũng có thể sử dụng Ngày hết hạn cho bất kỳ lệnh giao dịch đang chờ xử lý nào mà bạn đã đặt. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách nhấn vào phần “Expiration” và sử dụng 4 cột để thiết đặt ngày chính xác. Khi tất cả các tham số của bạn đã được thiết đặt, vui lòng nhấn nút “Place” và lệnh giao dịch của bạn sẽ được đặt.

  Nếu bạn đặt lệnh giao dịch “Instant Execution” thay vì “Pending order”, tức là bạn đang đặt một lệnh giao dịch cần được thực thi theo giá thị trường. Trong trường hợp này, bạn sẽ không thấy vùng “Price” (vì giá vào lệnh của bạn là giá giao ngay), nhưng bạn vẫn sẽ thấy các trường “Stop Loss” và “Take Profit”. Chúng có cùng chức năng hoạt động như tại đây khi bạn đặt một lệnh giao dịch đang chờ xử lý. Chỉ cần nhấn vào vùng đó và nhập thủ công lệnh dừng lỗ và chốt lời của bạn. Vùng “Deviation” sẽ cho phép bạn thiết đặt mức chênh lệch giá tối đa cho giao dịch. Một lần nữa, bạn chỉ cần nhấn vào vùng đó và đặt mức chênh lệch giá so với mức giá đã chọn (theo hướng có lợi cho bạn hoặc bất lợi với bạn) mà bạn cho phép là bao nhiêu pip trước khi bạn hoàn toàn không muốn lệnh giao dịch được thực thi.

  Ở phía dưới cùng của cửa sổ Giao dịch, bạn sẽ thấy một nút “Sell” màu đỏ và một nút “Buy” màu xanh dương. Một khi bạn nhấn vào một trong các nút đó, lệnh giao dịch của bạn sẽ được thực thi. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy thông tin về lệnh giao dịch của bạn được bật lên ở đầu trang cùng với mức giá mà bạn đã vào lệnh trên thị trường. Sau đó, cửa sổ giao dịch sẽ được đóng tự động.