• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Terminal Window chi tiết

  Bản ghi Video

  Trong video trước, chúng ta đã thảo luận về những nội dung cơ bản của "Terminal". Tóm lại, cửa sổ này sẽ cho phép bạn kiểm soát các hoạt động giao dịch, xem tin tức, xem lịch sử tài khoản, thiết lập cảnh báo, làm việc với hộp thư nội bộ và nhật ký hệ thống. Vì vậy, khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn về Terminal, chúng ta có thể thấy một số tab trong cửa sổ, hãy cùng khám phá tất cả:

  Giao dịch – trong tab này, bạn có thể xem trạng thái của các vị thế mở, các lệnh giao dịch chờ xử lý và quản lý tất cả các hoạt động giao dịch. Ngoài ra, tổng kết quả tài chính đối với tất cả các vị thế mở đều được công bố tại đây.

  Rủi ro – tab này chứa thông tin tóm tắt về trạng thái tài sản tại tất cả các vị thế mở.

  Lịch sử Tài khoản – tab này hiển thị lịch sử của tất cả các giao dịch đã được thực hiện và số dư, trong khi các vị thế mở sẽ không được xem xét. Tính hiệu quả của tất cả các hoạt động giao dịch có thể được ước tính với những kết quả được cung cấp trong tab này.

  Tin tức – có nghĩa là bạn có thể xem tất cả các tin tức tài chính được gửi đến. Thông tin thời gian thực này là yếu tố không thể thiếu để giúp thực hiện phân tích cơ bản.

  Cảnh báo – có nghĩa là bạn có thể xem và thiết lập các cảnh báo khác nhau. Bất kỳ tệp tin nào có thể thực thi trong môi trường vận hành (bao gồm tệp wave) và thông báo được gửi qua email đều có thể được đặt làm cảnh báo.

  Hộp thư – có nghĩa là tất cả các thông báo được gửi đến thiết bị đầu cuối đều được lưu trữ tại đây. Thông báo trực tuyến cũng sẽ được gửi từ đây.

  Doanh nghiệp – tab này hiển thị một trang web hữu ích dành cho nhà giao dịch.

  Thị trường – Bạn có thể mua hoặc tải xuống các ứng dụng tại đây từ thị trường của ứng dụng MQL4 tại MQL5.community.

  Tín hiệu – tab này hiển thị tín hiệu giao dịch của dịch vụ "Signals", đã sẵn sàng để đăng ký.

  Mã cơ sở – có nghĩa là bạn có thể tải xuống bất kỳ ứng dụng nào được xuất bản trong phần "Code Base" trên trang web MQL5.community.

  Tìm kiếm – tab này hiển thị kết quả tìm kiếm thông qua thiết bị đầu cuối của khách hàng.

  Chuyên gia – tab này hiển thị thông tin về các chức năng của chuyên gia được gán, bao gồm mở/đóng vị thế, sửa đổi lệnh giao dịch, thông báo riêng của chuyên gia, v.v.

  Nhật ký – Trong thông tin nhật ký được lưu trữ về việc khởi chạy thiết bị đầu cuối, các sự cố trong quá trình vận hành, cùng với tất cả các hoạt động giao dịch đều sẽ được thực hiện.

  Xin lưu ý rằng một số tab của cửa sổ "Terminal" sẽ không hiển thị, vì chúng đang được để trống. Ví dụ: tab "Expert Advisors" sẽ bị ẩn cho đến khi có thông báo từ chương trình MQL4.